2006 Domov dôchodcov, Spišská Nová Ves

domdoch2 domdoch1 domdoch3