2005 Domov dôchodcov, Spišská Nová Ves

domdo5 domdo4 domdo3