SME AKTÍVNI V TÝCHTO OBLASTIACH ZARIAĎOVANIA:

 

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - školský nábytok - stoly, stoličky, skrine, zariadenie špeciálnych tried - počítačové, chemické, fyzikálne. Zborovne, riaditel'ne ....

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA - zdravotný nábytok - špeciálne nemocničné lôžka, nábytok pre sociálne zariadenia/domov dôchodcov .../ zariadenie ambulancii, čakárni.

KANCELÁRSKE ZARIADENIA - všetky druhy skriňového a stoličkového kancelárskeho nábytku.

HOTELOVÉ ZARIADENIA - hotelový nábytok, atypické zariadenia vstupných priestorov.

GASTRO ZARIADENIA - profesionálna gastrotechnika s vypracovaním projektu.

ZARIADENIA PRE NOVOVZNIKNUTÉ FIRMY - jedálne; šatňové skrine pre zamestnancov Ikovové, drevené/ kuchynské kútiky, kancelárske nábytky kovové priamo do výroby.

Uvšetkých zariadení zabezpečujeme:

PORADENSTVO-PROJEKT -PREDAJ-MONTÁŽ-SERVIS